Løypetrasé 2024

12.02.2024

Det blir én løypetrasé i 2024 og den er på 90km. Starten går i fra Skien sentrum med master de første 4km til Stensrudsvingene. Deretter Rv36 til Ulefoss og så inn på gamleveien mot Romnes. Hovedfeltet kjører ut på Rv36 etter Slåttekåstunnelen, mens resten kjører videre på gang/sykkelvegen til man kommer til Strannatunnelen hvor man kjører ut på gamlevegen og inn igjen på Rv36 etter tunnelen. 
Derfor til Gvarv og matstasjonen ved Telefrukt. Derfra mot Akkerhaugen og opp bakkene ved Dalsvatn og videre mot Valebø, Hoppestad og til Stevneplassen.