— TELEMARKSKANALEN —

 

 

— VISIT TELEMARK

NORGE i miniatyr

Telemark er et mangfoldig fylke og karakteriseres ofte som et stykke NORGE i miniatyr

Fra Kyst til Fjell

Fylket strekker seg fra Skagerrak til Hardangervidda. Telemark grenser i nord og nordøst til Buskerud, i sørøst til Vestfold, i sør og sørvest til Aust-Agder og i nordvest til Rogaland og Hordaland. Kyststripen mot Skagerrak strekker seg fra Gjernestangen ved grensen mot Aust-Agder, det gamle Rygjarbit som skilte mellom Østlandet og Vestlandet, til Håøya i Langesundsfjorden

prøv TELEMARKSKANALEN, reis med

— M/S VICTORIA —

Telemarkskanalen ble risset inn i fjellet for godt over 100 år siden og da kanalen sto ferdig i 1892 ble den ute i Europa betegnet som et "åttende underverk".