Vegarbeid mellom Lunde og Bø

01.08.2021

Omkjøring via Norheimvegen. Vegen er belagt med hardpakket grus. 
Vegen er smal og åpen for alminnelig ferdsel så tilpass farten og ta det pent dette stykket.