Sperretid

Av sikkerhetsgrunner har politiet gitt oss pålegg om å stenge arrangementet kl. 22:00.
 

Det innebærer sperretid på følgende matstasjoner: 

  • Vrådal (etter 120km) kl. 16:00
  • Drangedal 2.gangs passering kl.18:00
  • Fen/Ulefoss (etter 224km) kl. 21:00

Ryttere som ikke er kommet til matstasjonen innen tidene overfor får ikke sykle videre.

Følg oss på Facebook
 
© Grenland Sykleklubb Postboks 1269 Kjørbekk3702 SKIEN        Faks: 35 59 51 14        info@telemark-tours.no