Priser

Her kan du lese påmeldings- og betalingsbetingelser for Telemark Tours.

Klikk på bildet for å vise det større - Logo_priser_og_frister
 

 

Deltageravgift

 • Betaling skjer ved bruk av Mastercard eller VISA på vår online påmelding
 • For samlet påmelding av grupper og familie, ta kontakt med oss på e-post 

250 KM

 I perioden 18.januar til 1.juni 2016 kl 24.00

Nok 500,-

 Fra 2.juni 2015 til rittstart

 Nok 800,-

 130 KM

  I perioden 18.januar til 1.juni 2016 kl 24.00

 Nok 350,-

 Fra 2.juni 2016 til rittstart

 Nok 600,-

Alle norske utøvere må ha lisens for å sykle turritt i Norge, enten helårslisens eller engangs turlisens. Utenlandske utøvere må enten ha lisens fra eget land eller underskrive en egenerklæring ved avhenting av startnummer.

56 KM

 I perioden 18.januar til 1.juni 2016 kl 24.00

 Nok 300,-

 Fra 2.juni til rittstart

Nok 370 

 Transport fra Skien til Bø for deltager og sykkel

 Nok 130,-

Engangslisens er inklusive i satsene for 58km.

56 KM familie - inntil 2 voksne + 2 barn

Flere barn; kr 75,- pr barn utover familieprisen.

Systemet godkjenner ikke gruppepåmelding, meld derfor på en voksen person og send e-post med navn og fødselsdato på de øvrige deltagerne i familien.

 I perioden 1.januar til1.juni 2016 kl 24.00

 Nok 700,-

 Fra 2.juni til rittstart

 Nok 850,-

 Transport fra Skien til Bø pr deltager

 Nok 130,-

Engangslisens er inklusive i satsene for 58km.

Se NCF info om lisens, klikk her

Påmelding - Betaling

 • Påmelding er bindene
 • Ved bruk av kredittkort som betalingsform, slettes påmeldingsanmodningen etter 20 minutter dersom betalingstjenesten avbrytes eller på annen måte ikke fullføres.
 • Manglende betaling opphever IKKE den forpliktende påmeldingen som er foretatt.
 • Dersom påmeldingen er godkjent men beløp ved en feil ikke er trukket fra konto betales deltageravgiften ved henting av startnummer før start.
 • Når rittledelsen har registrert at innbetaling er i samsvar med dato-/prisgrense, vil deltakeren føres opp på offisiell startliste.
 • Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn og passeringer legges ut på internett.
 • Dersom du etter innbetaling foretar endringer i påmelding som gir redusert pris, krediteres ikke overskytende beløp.
 • Rittledelsen forbeholder seg retten til å slette påmeldinger med uriktige og/eller falske opplysninger.
Sykdom - Avlysning
 • Bare ved sykdom og gyldig legeerklæring kan innbetalt deltakeravgift overføres til neste års ritt.
 • Ut over dette kan det ikke kreves noen form for refusjon.
 • Legeattest må sendes rittledelsen sekretariat og være poststemplet senest 10 virkedager etter rittdagen.
 • Ved en eventuell avlysning av rittet på grunn av forhold som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, tilbakebetales inntil 50% (femti prosent) av startkontingenten. En slik avlysning vil bli gjort kjent gjennom vår internettside og vårt sekretariat.
Forsikring - Ansvar
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar, og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
 • Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å sykle under annen manns navn.
 • Alle må bære godkjent hjelm under hele rittet, det er ikke lov å bytte sykkel underveis.
 • Norske statsborgere som sykler i klasse med tidtaking og ikke har helårslisens, må kjøpe engangslisens. Dette gjøres samtidig med påmelding.
 • Utenlandske ryttere må selv sørge for egen forsikring
 • Ryttere med helårslisens må vise denne ved avhenging av startnr.
Annet
 • Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og tidtakerchip i tide for egen start.
 • Deltagerne KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting startnummer/tidtakerchip.
 • Arrangør forbeholder seg retten til å overstyre ditt puljevalg og å dele puljer der dette er hensiktsmessig.
 • Startnummer og chip festes etter anvisningen.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt og kan medføre diskvalifikasjon.
 • Brudd på én eller flere av ovenstående regler kan medføre diskvalifikasjon.


Overnatting

Hotell fritidsparken ved Skien fritidspark tilbyr overnatting i enkeltrom, dobbeltrom og 3- eller 6-sengsrom. Deltagere i Telemark Tours får "idrettspris" ved overnatting; Klikk her for mer informasjon.

Thon hotell Høyers tilbyr deltagere i Telemark Tours spesialpris på overnatting ritthelgen. Ta direkte kontakt med Thon hotell Høyers på telefon 35 90 58 00, og vis til deltagelse i Telemark Tours og avtaleprisen til Grenland Sykleklubb. Klikk her for mer informasjon.

 

http://www.leaco.net publisher 2010 www.leaco.net office excel 2007 price microsoft office publisher 2010 buy online project standard 2013 try this out where can i buy streets trips 2013 costs visio
sales capture one pro how much is an 3dquickpress license snagit 11 view it now price of snagit 11 source nuance omnipage professional 17 spectrasonics trilian 1.4.1d costs nik software sharpener pro 3 costs
Følg oss på Facebook
 
© Grenland Sykleklubb Postboks 1269 Kjørbekk3702 SKIEN        info@telemark-tours.no