Klasser

De to lengste distansene, 200 km og 130 km, i Telemark Tours er turritt og følger generell klasseinndeling under NCFs regler for turritt. Distansen fra Bø til Skien er trimritt og har ingen klasseinndeling.
 
NB! i 2018 er dessverre 130 km og 200 km distansene avlyst. 56 km fra Bø til Skien går som planlagt! KLASSEINNDELING
  • Klasseinndelingen for turritt består av ryttere som i konkurranseåret fyller:

 

200 km og 130 km

 

Menn

Betegnelse

Kvinner

Betegnelse

17-19 år

M17

17-19 år

K17

20-29 år

M20

20-29 år

K20

30-39 år

M30

30-39 år

K20

40-49 år

M40

40-49 år

K20

50-59 år

M50

50-59 år

K20

60-69 år

M60

60-69 år

K20

70 og eldre

M70

70 og eldre

K20

 

56 km

Det vil bli flere startpuljer fra Bø, dette for å ivareta deltagernes sikkerhet. 

Menn Kvinner
ingen klasseinndeling ingen klasseinndeling

F�lg oss p� Facebook
 
© Grenland Sykleklubb Postboks 1269 Kjørbekk3702 SKIEN        info@telemark-tours.no