Klasser

De to lengste distansene, 200 km og 130 km, i Telemark Tours er turritt og følger generell klasseinndeling under NCFs regler for turritt. Distansen fra Bø til Skien er trimritt og har ingen klasseinndeling.
 
KLASSEINNDELING
  • Klasseinndelingen for turritt består av ryttere som i konkurranseåret fyller:

 

200 km og 130 km

 

Menn

Betegnelse

Kvinner

Betegnelse

17-19 år

M17

17-19 år

K17

20-29 år

M20

20-29 år

K20

30-39 år

M30

30-39 år

K20

40-49 år

M40

40-49 år

K20

50-59 år

M50

50-59 år

K20

60-69 år

M60

60-69 år

K20

70 og eldre

M70

70 og eldre

K20

 

56 km

Det vil bli flere startpuljer fra Bø, dette for å ivareta deltagernes sikkerhet. 

Menn Kvinner
ingen klasseinndeling ingen klasseinndeling

acrobat xi volume key autocad design office mac download Klicken Sie hier autodesk inventor 2016 macbook autodesk autocad architecture download mac diese Seite price list parallels desktop you can try this out check these guys out cost of revit buying office 2016 where can i visio 2013
F�lg oss p� Facebook
 
© Grenland Sykleklubb Postboks 1269 Kjørbekk3702 SKIEN        info@telemark-tours.no