Klasser

De to lengste distansene, 250 km og 130 km, i Systemkjøkken Telemark Tours er turritt og følger generell klasseinndeling under NCFs regler for turritt. Distansen fra Bø til Skien er trimritt og har ingen klasseinndeling.
 
KLASSEINNDELING
 • Klasseinndelingen for turritt består av ryttere som i konkurranseåret fyller:
  250 km og 130 km
  Menn Betegnelse Kvinner Betegnelse
  17-19 år M17 17-19 år K17
  20-29 år M20 20-29 år K20
  30-39 år M30 30-39 år K20
  40-49 år M40 40-49 år K20
  50-59 år M50 50-59 år K20
  60-69 år M60 60-69 år K20
  70 og eldre M70 70 og eldre K20
  58 km
  Menn Kvinner
  ingen klasseinndeling ingen klasseinndeling

Følg oss på Facebook
 
© Grenland Sykleklubb Postboks 1269 Kjørbekk3702 SKIEN        Faks: 35 59 51 14        info@telemark-tours.no